வருடாந்தப் பெருந்திருவிழா
Saturday - Jun 28, 2014 6:04 am
வருடாந்தப் பெருந்திருவிழா   Read more...
பந்தல் கால் நாட்டல் 25.06.2014
Friday - Jun 27, 2014 7:51 pm
பந்தல் கால் நாட்டல் 25.06.2014   Read more...
சங்கட ஹர சதுர்த்தி
Saturday - Jun 7, 2014 11:13 am
விநாயகரை வழிபாடு செய்வதற்கு பல விரத தினங்கள் இருந்தாலும், சங்கடஹர சதுர்த்தியில் விரதம் இருந்தால் சங்கடங்கள் தீர்ந்து மகிழ்ச்சியைப் பெறலாம் எனக் கூறப்படுவதுண்டு."ஹர" என்ற சொல்லுக்கு அழித்தல் என்று பொருள். ஒவ்வொரு மாதமும் பௌர்ணமிக்கு அடுத்ததாக வரும் சதுர்த்தி திதியே சங்கடஹர சதுர்த்தி ஆகும்.   Read more...
கற்பக விநயகர் ஆலயா தலவரலாறு
Saturday - Jun 7, 2014 5:45 am
கற்பக விநயகர் ஆலயா தலவரலாறு   Read more...
Pages 1